Ingen byttet jobb i mediebransjen i dag

Etter tre år er det ingen som helst som er klar for nye arbeidsoppgaver.

Someliten kan melde at absolutt ingen som helst trer til side som sjef for å fokusere mer på det kreative og faglige i dag.

– Det er ingen dramatikk i dette. Jeg elsker bransjen, og synes frokostseminarer er spennende også, mye god mat. Nå skal jeg få mer tid til å utvikle meg, sa absolutt ingen som helst til det annerkjente tidsskriftet Someliten.

Det er ingen som forteller oss at de har vekslet mellom lederstillinger og rådgiverstillinger i flere år.

 

Det er ingen dramatikk i dette. Jeg elsker bransjen, og synes frokostseminarer er spennende også, mye god mat

 

Det var ingen som valgte det selv
På bakgrunn av dette tok ingen opp forslaget med en styreleder.

– Jeg fremmet mitt ønske og fortalte hvorfor det kunne være en god idé for meg. Så dette er mitt initiativ og mitt ønske, var det ingen som sa.

– Jeg kommer til å jobbe på kryss og tvers av alle kundene, teamene, lederne og posene med panteflasker i leiligheten, men ingen jeg kjenner kommer til å jobbe i tospann på store, strategiske oppgaver, sier absolutt ingen som helst i en siste kommentar.

Lyst på varsel ved ny
artikkel på Someliten?