FERIEPENGER: Dette får du utbetalt i feriepenger i 2017

Hvor mye du tjente i 2016 avgjør hvor stor utbetaling du kan vente deg.

Mange arbeidstakere får feriepengene utbetalt i juni. Det er ferieloven som regulerer når pengene skal inn på din konto.

Slik finner du ut hvor mye feriepenger du får utbetalt

Økonomirådgiver Hallgeir Kvadsheim får spørsmål om feriepenger hvert år fra venner og kjente, og sier det er enkelt å finne dette ut på egenhånd.

Hallgeir Kvadsheim fotografi om feriepenger
Hallgeir Kvadsheim mener det er forskrekkende at nordmenn ikke kjenner til sine egne feriepenger. Her avbildet med feriepengene han har spart de siste årene. Foto: Odd-Steinar Tollefsen

Kvadsheim tar et eksempel på en typisk overarbeidet tobarnsfar med årslønn på 510.402 kroner, 4 ferieuker med mulighet for 5 dersom han benytter seg av betalt mobil av arbeidsgiver, men ikke trening i arbeidstiden. Dette er selvfølgelig forutsatt at tariffavtalen han er bundet av gir ordinær sats. La oss kalle ham Terje.

– Dette er jo latterlig lett og avslører jo hvor håpløse mange nordmenn er på å forstå sin egen økonomi. Det hele kan enkelt fremstilles som en differensiallikning med 2 ukjente og X som en potens av Y, som her:

f(x)= x+10-y*2^x

Som deriveres med denne for å få

f`(x) = x + 10 * x – y * x^2 * 2^2x

Her ser vi at vi nærmer oss Terjes ferieutbetaling som er Y
Etter en rask dobbeltderivasjon får vi dette svaret:

f«(x) = x^2 + 100^x – y * x^2x * 4^2x*x

Litt rask hoderegning vil da gi oss resultatet:

Y = 35, ergo er feriepengene til Terje 3500 kroner, avslutter Kvadsheim.

Komplisert? Bruk Somelitens feriepengekalkulator:

Hvor mange ferieuker har du?

5 uker
4 uker
9 uker

Hva var årslønnen din i fjor?

Hva er lønnen din i år?